image banner
 
 
 
Danh sách tuyên truyền viên pháp luật Danh sách hòa giải viên ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản danh sách tuyên truyền viên pháp luật
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 28/07/2023
Trích yếu nội dung Danh sách tuyên truyền viên pháp luật Danh sách hòa giải viên ở cơ sở
Hình thức văn bản Văn bản điều hành
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Trần Đình Nam
Tài liệu đính kèm